Un tratat arab excepţional despre vise ne dezvăluie enigmele acestora

vise arabeTeologul arab Abdalchani an Nabulusi (1641-1731) a compilat un ghid enciclopedic al interpretărilor viselor în ordine alfabetică, discutând obiectele văzute, în şase sute de pagini. Semnificaţia cognitivă a viselor este considerată ca o profeţie şi visul are un sens obiectiv, garantat de însăşi „Cartea sfântă” a musulmanilor, Coranul: „Aşa te va alege Domnul tău şi te va învăţa tâlcuirea istoriilor”, adică ştiinţa interpretării viselor.

O seamă dintre islamici au declarat că dacă omul visează, aceasta se datorează umorilor fundamentale. Dacă domina bilă neagră, omul vede în vis lucruri impure, dacă domina cea galbenă, vede foc, lumini, sânge, dacă domina flegma, vede culoarea albă, apă, fluvii, valuri, dacă domina sângele, vede vin, plante colorate şi instrumente cu coarde.

Visele pot fi aduse de demoni şi pot fi amestecate, neclare. După părerea acestora, visele sunt de trei feluri; vise de fericire, de la Dumnezeu, vise de avertisment, venind de la demon şi vise provenind din propriul eu. Visele înşelătoare care vin de la demoni sunt de şapte categorii:
* cele care au sursa în dorinţe, ambiţii, confuzii;
* vise se*uale care necesită purificări şi nu au interpretare;
* avertismente ale diavolului care sunt inofensive;
* vise vrăjitoreşti;
* înşelăciuni şi nu vise;
* vise produse de umori;
* întoarcerea celui care visează în anii de tinereţe.

Visele adevărate sunt cele în care visătorul se găseşte în linişte, în repaos, în veşminte somptuoase; ele sunt de cinci categorii:
* vise adevărate şi, în parte, profetice;
* vise bune sunt cele în care Dumnezeu trimite veşti sau previne pe cel care visează de un necaz;
* visele în care sunt sugerate imagini exemplare din Coran;
* vise simbolice care vin din spirit (cineva visează un înger care îi spune: „Femeia vrea să te otrăvească prin mâna prietenului tău” ceea ce s-ar traduce prin aceea că prietenul este amantul soţiei, adulterul fiind ascuns ca otravă);
* visul este valabil pentru cel care-l vede şi-i ascultă semnele (cel ce visează citeşte în vis Coranul).

Clasificarea viselor este urmată de o metodologie minimă de interpretare. Elementul psiho-fizic al conştiinţei visătorului este acela care stă la baza interpretării: „Omul vede un vis cu spiritul şi înţelege cu inteligenţa… Dacă un om doarme, spiritul se răspândeşte ca lumina unei lămpi sau a soarelui. Prin această lucrare şi strălucire a Dumnezeului, el vede ce-i arata îngerul viselor.”

Nabulus se apăra împotriva eventualelor obiecţii privitoare la incompletă metodologie, arătând că în vis elementele vegetale, animalele şi păsările reprezintă omul: „Dacă arborele este un palmier, omul este un arab, dacă pasărea este un păun, omul este un arab, iar dacă este un struţ, este un beduin”. Raportul dintre interpretare şi realitatea obiectivă este de asociaţie. Astfel, un copil spune adevărul în vis întrucât îl spune şi în realitate.

Comments
  1. AMS

Leave a Reply